Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe w podstawie programowej z roku 2012:

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Kwalifikacje zawodowe w podstawie programowej z roku 2017:

  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

W naszym technikum w nowej formule kształcenia (w cyklu 5-letnim) egzamin zawodowy z kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci zdawany będzie pod koniec klasy trzeciej, natomiast egzamin z kwalifikacji EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych zdawany będzie w drugim półroczu klasy piątej.