Profil humanistyczny

Uczniowie na profilu humanistycznym przygotowują się do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą humanistyką, takich jak: filologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, filozofia, dziennikarstwo, zarządzanie w kulturze. W ramach kształcenia realizują rozszerzony program kształcenia z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz historii bądź geografii. Ponadto przedmiotami uzupełniającymi są: wiedza o społeczeństwie w dziennikarstwie i komunikacji społecznej, historia i społeczeństwo oraz przyroda.

Poza lekcjami humaniści angażują się w rozmaite aktywności, wśród których można wymienić m.in.: przygotowywanie spektakli teatralnych, śpiew w chórze szkolnym, udział w wycieczkach profilowych do teatrów, muzeów, filharmonii, opery, planetarium czy na wykłady odbywające się na zaprzyjaźnionych z naszą Szkołą uczelniach (Instytut Amerykanistyki UJ oraz Instytut Neofilologii UP w Krakowie).