Profil biologiczno-chemiczny

Interesujesz się biologią? Chemią? Chcesz poznać zwierzęta, rośliny? Ciekaw jesteś swojej budowy? Fascynują Cię reakcje chemiczne? Interesuje Cię świat i lubisz wycieczki?

Lepiej nie mogłeś wybrać!

Profil biologiczno-chemiczny to trzyletni cykl kształcenia obejmujący 12 godzin biologii, 12 godzin chemii :

Klasa 1: 3 godziny biologii i 3 godziny chemii

Klasa 2: 5 godzin biologii i 5 godzin chemii

Klasa 3: 4 godziny biologii i 4 godziny chemii

Profilowanie zaczynamy już od klasy pierwszej!

Zajęcia obejmują zarówno lekcje teoretyczne, laboratoryjne i terenowe. Przedmioty uzupełniające to :

– matematyka w przedmiotach przyrodniczych : 4 godziny

– historia i społeczeństwo: 4 godziny.

Wiodącym językiem obcym jest język angielski : 9 godzin w cyklu kształcenia, językiem uzupełniającym jest język niemiecki: 6 godzin w cyklu kształcenia. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone   w  pomoce naukowe i środki audiowizualne pracownię biologiczną i chemiczną.

Pracownia biologiczna posiada liczne pomoce naukowe:

mikroskopy i lupy, preparaty mikroskopowe, kamery do mikroskopu,

preparaty mokre i zatapiane, preparaty zasuszone, bogaty zestaw szkieletów  zwierząt  i oryginalny szkielet   człowieka skamieniałości, modele, okazy naturalne. Klasa biologiczna to „żywa” klasa posiadająca  liczne rośliny i hodowle zwierząt

Pracownia chemiczna wyposażona jest w stoły laboratoryjne, przyrządy pomiarowe ,  bogaty zestaw różnorodnego szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych

Lekcje chemii to powiązanie teorii z praktyką.

Lekcje biologii i chemii prowadzą doświadczeni nauczyciele dyplomowani, egzaminatorzy OKE.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju corocznie
osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym  z chemii i biologii Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Europejskim Konkursie Chemicznym EChemTest, Konkursie Wiedzy Chemicznej.

Profil  biologiczno-chemiczny  zwiększy Twoje  szanse  podczas  rekrutacji na  studia  o kierunkach takich jak np.: medycyna, farmacja, biologia, weterynaria, biotechnologia,  fizjoterapia,  chemia,  inżynieria chemiczna, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska , kosmetologia i wiele innych.

Profil  biologiczno-chemiczny to duża  dawka różnorodnych  zajęć pozalekcyjnych: edukacyjnych /zajęcia terenowe, wyjazdy na uczelnie/ sportowych, turystycznych, kulturalno-rozrywkowych.

                                             ZAPRASZAMY!