Egzaminy zawodowe

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach – zmiany związane z reformą szkolnictwa zawodowego

Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w podpisanym rozporządzeniu stosowane będą od roku szkolnego 2017/2018 w:

  1. a) klasach I branżowej szkoły I stopnia;
  2. b) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum
  3. c) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia.

Zmiany dla zawodu Technik Informatyk

Nazwa zawodu: Technik informatyk

Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Kwalifikacje (oznaczenie i nazwa)

  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, z uwzględnieniem BHP, PDG, JOZ, KPS: OMZ (Organizacja małych zespołów) – PKZ(EE.b)

W naszym technikum w nowej formule kształcenia (w cyklu 5-letnim) egzamin zawodowy z kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci zdawany będzie pod koniec klasy trzeciej, natomiast egzamin z kwalifikacji EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych zdawany będzie w drugim półroczu klasy piątej.