Harmonogram spotkań z rodzicami

13 września- Spotkanie z rodzicami godz. 17.00

20 listopada- Indywidualne spotkania z rodzicami w godz.16.00-18.00

20 grudnia- Spotkanie z rodzicami godz.16.00

26 marca- Indywidualne spotkania z rodzicami godz.16.00- 18.00