Wyjazdy katechetyczne

W naszej szkole pod opieką s. Ignis – Lidii Flis od trzech lat młodzież poświęca czas na pogłębianie znajomości Ewangelii – Pisma Świętego. Różnorodność form poznania Słowa Bożego jest bardzo duża: od prostego czytania, rozwoju umiejętności otwarcia na prawdę zawartą w sensach biblijnych, poprzez zaznajamianie z egzegezą, po  modlitwę „Lectio divina”. Wykorzystywany jest do tego czas katechezy, ale nie tylko. Organizowane wyjazdy na „Jerycho Młodych”, jak również na czas dni wyciszenia są ogromną pomocą – Okulice, Tarnów, Zabawa i Wał Ruda – spotkanie z bł. Karoliną Kózka i jej męczeństwem w obronie czystości; Jamna i Zakliczyn. Dzielimy się tymi chwilami zamkniętymi w kadrach naszych zdjęć, które chociaż w małym stopniu pokazują, że człowiek, który czyta Pismo Święte, słucha Słowa Bożego, umie cieszyć się każdą chwilą, widzi piękno świata, dobroć ludzi i potrafi dzielić się tym, co posiada z tymi, którzy są blisko.