Styczeń 2014

Miesiąc

    Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej w Warszawie do zawodów okręgowych  XL Olimpiady Geograficznej, które  odbędą się 8 – 9 lutego 2014 roku w Bochni, została zakwalifikowana Joanna Caputa z klasy IIIB. Praca badawcza: „Obiekty geoturystyczne w Parku Krajobrazowym Dolinki Podkrakowskie – projekt wycieczki krajoznawczej”.
    10 stycznia 2014 roku w 26 ośrodkach naukowych na terenie całego kraju odbyła się „Noc Biologów”. W Małopolsce organizatorem był Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk  i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach „Nocy Biologów” uczniowie klas biologiczno-chemicznych II LO w Rabce-Zdroju /1c, 1d, 2c, 3c/ zwiedzili Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, a następnie wzięli udział w zajęciach w Instytucie Zoologii i Instytucie Nauk o Środowisku na...
    W dniach 2-13 grudnia w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Góra grosza”. Tegoroczna zbiórka pieniędzy miała formę konkursu międzyklasowego. Wytypowano trzy klasy, którym udało się zebrać najwyższe sumy. I miejsce zajęła klasa IIIb, zebrawszy 111 zł 3 gr. II miejsce zajęła klasa IIb  z 52 zł 88 gr, natomiast III miejsce zajęła klasa Ib (37 zł 27 gr). Łącznie uzyskaliśmy kwotę 322 zł 86 gr. Aneta Wójtowicz, kl. IIb
1 2

Najnowsze komentarze

    Archiwa